Tillbaka Produkter Dokument Kontakt Kundvagn
Svenska
English
Tillbaka
Välkommen

Nyheter
Aktuellt
2017-09-01 Stor uppdatering: Nya produkter, nya broschyrer och nya priser samt prislista. Kolla runt vår hemsida eller ladda ner från dokument.
2016-08-30 Nu har vi släppt en ny version av vår golvmärkningsbroschyr
2016-03-15 Varselmärkning (VM) går nu att beställa direkt från vår hemsida
2015-05-24 Hämta den nya Varselmärkningsbroschyr (PDF) från Dokument sidan
Vi har uppdaterat vår varselmärkningsbroschyr med bland annat symboler från ISO 7010 samt de nya symbolerna för FARA. Vi har många fler symboler än det vi får plats på vår broschyr, därför kommer vi att uppdatera vår webbplats för att kunna visa all varselmärkning och göra dom beställningsbara inom en snar framtid. Har du någon fråga eller undran? Kontakta oss på mail eller telefon.
2015-05-06 GSS (siffror i serie) går nu att beställa direkt från vår hemsida
 
Äldre händelser
2017-11-02 Maskininvestering
Idag har vi fått vår nya sax installerad och igångkörd. Maskinen ger oss ökad kapacitet och bättre leveransförmåga.
2017-08-14 Bättre kundservice
Kortsystems kundbas växer och vi behöver utöka vår kundservice med en ny tjänst. Rekryteringen är avslutad och idag hälsar vi Jenny Thorsson välkommen. Jenny har tio års erfarenhet av att arbeta med industriprodukter mot internationella kunder.
2017-04-01 LED-belysning
Installation av ny LED-belysning och ljudabsorbenter i våra lokaler är nu klara – bra för många miljöer.
2015-05-06 Kortsystem investerar i förnyelsebar elproduktion
Kortsystem äger 2 % av Egen Kraft i Sverige, ett bolag som startats upp av mindre och medelstora företag i Gnosjö Regionen. För närvarande finns 3 vindkraftverk i drift med en årlig elproduktion av 17 000 MWh. Vid Klämman utanför Reftele byggs nordens största landbaserade vindkraftverk, 2 st Vestas V126 3,3 MW effekt. Beräknad årsproduktion är 23 000 MWh för båda verken. Egen kraft äger 40 % av dessa båda verk. När dessa tagits i drift innebär Kortsystems ägarandel i Egen Kraft att 540 MWh ren förnybar el produceras.
2015-03-15 Nu bygger vi ut vårt företag
Vi kommer att bygga ut våra produktionslokaler. Vår utbud växer och vi är i behov av större lokaler för att lagerhålla mer produkter samt skapa plats åt våra framtida maskiner.
 
 
På Kortsystem arbetar vi med märksystem inom fyra olika produktområden, lager, produktion, butik samt industrimärkning. Vi är ett familjeägt företag som ligger i Gislaved. Här tillverkar och utvecklar vi alla våra produkter av etiketter, skyltar och hållare som vi säljer i främst norra Europa. Välkommen in och se vårt stora sortiment.
Om Kortsystem
Affärsidé
Kortsystem ska utifrån kundens behov leverera rätt märkning med hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris. Kortsystem ska även verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar sin personal.
Vision
Kortsystems vision är att bli ledande i Europa inom de fyra produktområden lager-, produktion-, butik- samt industrimärkning. Kortsystem ska även vara kundens första val inom dessa fyra produktområden.
Ledning
VD och Marknad: Per Bildh
Kundservice: Jenny Thorsson
Kundservice: Martina Davidsson
Utveckling: Patricio Santiago
Arbetsledare: Anki Thelander
Kvalitet
Kortsystem skall alltid förknippas med hög kvalitet genom hela kundrelationen. Det gör vi genom ständiga förbättringar av våra interna processer för att alltid kunna möta kundernas krav. Vi tror även att ett starkt engagemang och en hög servicenivå starkt bidrar till att vi kan leverera i rätt tid, till rätt pris och rätt kvalitet.
En hållbar framtid
Kortsystem vill vara med och skapa en hållbar framtid för människor och miljö. Genom professionellt familjeägande skapar vi ett stabilt och långsiktigt synsätt på våra relationer med medarbetare, kunder och leverantörer.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan, men vi vill också stödja våra kunder i detta arbete. Många av våra produkter hjälper till att minska svinn och skapar effektivare processer.

Idag arbetar vi aktivt för att minska slöserier i våra processer. Vi använder bara förnyelsebar energi och tillhandahåller en laddningsstation för elbilar till våra medarbetare och besökare.